محدود کردن اداره کرمان اختلاس پرونده

محدود کردن: اداره کرمان اختلاس پرونده بازداشت شهرسازی دادگستری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کشف 12 قمر تازه غول گازی منظومه شمسی

به گزارش فارس، مشتری یکی از بزرگ ترین سیاره های منظومه شمسی با حاشیه ای وسیع است که ده ها قمر در اطراف آن می چرخند.

کشف 12 قمر تازه غول گازی منظومه شمسی

کشف 12 قمر تازه غول گازی منظومه شمسی

عبارات مهم : ستاره

ستاره شناسان از کشف 12 قمر تازه غول گازی منظومه شمسی خبر دادند.

به گزارش فارس، مشتری یکی از بزرگ ترین سیاره های منظومه شمسی با حاشیه ای وسیع است که ده ها قمر در اطراف آن می چرخند.

کشف 12 قمر تازه غول گازی منظومه شمسی

براساس گزارش «ساینس آلرت»، ستاره شناسان اعلام کردند که 12 قمر تازه در مدار مشتری را شناسایی کردند.

اکنون مجموعه عظیم قمرها در مشتری به 79 قمر رسیده است که ستاره شناسان آنها را در چندین گروه دسته بندی کرده اند.

به گزارش فارس، مشتری یکی از بزرگ ترین سیاره های منظومه شمسی با حاشیه ای وسیع است که ده ها قمر در اطراف آن می چرخند.

تمامی قمرهای مشتری در مداری نسبتا دورتر از قمرهای گالیله ای درحال حرکت هستند.اروپا، گانیمد، آیو و کالیستو قمرهایی هستند که بعد از کشف به وسیله کاشف معروفشان گالیله به نام قمرهای گالیله ای آشنا شدند.

بررسی قمرهای تازه این سیاره از بهار سال 2017 از سوی گروهی از ستاره شناسان شروع شد.

از 12 قمر تازه کشف شده، 2 قمر در گروهی جای دارند که بین گروه قمرهای بیرونی و قمرهای گالیله ای درحال چرخش هستند. اغلب آنها در ابعاد سیارک های بزرگ، با قطری بین 1 تا 3 کیلومتر هستند. یکی از قمرهای تازه در گروه بیرونی دارای شاخصه های منحصر به فرد و متمایزی است.

کشف 12 قمر تازه غول گازی منظومه شمسی

این کشف به دانشمندان کمک می کند تا تصویر کامل تری از چگونگی شکل گیری منظومه شمسی و برخوردهای عظیم در اطراف این غول گازی (مشتری) به دست بیاورند.قطر یکی دیگر از قمرهای تازه کشف شده، کمتر از یک کیلومتر است که احتمالا کوچکترین قمر آشنا شده است سیاره مشتری محسوب می شود. این قمر کوچک با نام پیشنهادی « Valetudo»، در جهت چرخش سیاره مشتری و علی رغم جهت گردش سایر قمرها در گروه بیرونی، درحال چرخش است.

به گزارش فارس، مشتری یکی از بزرگ ترین سیاره های منظومه شمسی با حاشیه ای وسیع است که ده ها قمر در اطراف آن می چرخند.

واژه های کلیدی: ستاره | سیاره | منظومه شمسی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog